Fotbollens ledarskap

I fotboll är ditt ledarskap som tränare viktigt för både lagets och individens prestation och utveckling. Ledarskapet är hela tiden en del av din vardag, och ofta är utmaningarna nya från dag till dag. I många frågor saknas facit för hur du som tränare ska agera, och du måste lösa situationerna beroende på situation och individ. I TU B Ungdom presenteras en del övergripande principer vilka du som tränare kan utgå från. Dessutom ges konkreta tips på bra ledarbeteenden.