Fotbollsfys

En elitspelare gör fler än 1 000 oregelbundna rörelseändringar under en match. Med rörelseändring menas att spelaren växlar från att till exempel jogga till att göra ett snabbt ryck. Flera av dessa oväntade situationer löser spelaren utan att vara i kontakt med bollen.

Avgörande matchmoment utförs med hög explosivitet. De fem fysiska grundkvaliteterna snabbhet, styrka, koordination, rörlighet och uthållighet får allt större betydelse ju äldre ungdomarna blir, inte minst ur ett skadeförebyggande perspektiv.

Målsättningen med fysisk träning inom ungdomsfotbollen är att utveckla ungdomarna så att de kan spela fotboll enligt föreningens spelarutbildningsplan. Det är ett integrerat synsätt där fysisk träning och fotbollsträning sker samtidigt.

Inom fotbollsfys får du ta del av föreläsningar om och hur du bedriver träning inom:

  • fysisk grundträning och fysiska kvaliteter
  • förbättra och behålla explosivitet
  • förbättra och behålla snabb återhämtningsförmåga
  • fotbollsuppvärmning, förberedelseträning och nedvarvning

Du får även många övningar där du bland annat tränar fotbollsfys både separat som integrerat med fotbollsträningen.

Logga in för att ta del av allt om fotbollsfys för ungdomar upp till 19 år!