Förbättra och behålla explosivitet

För att förbättra spelarens explosivitet i en fotbollsaktion ska den tränas på ett matchlikt sätt. Vilan ska vara minst tio gånger så lång som arbetstiden – 3 sekunders arbete följt av minst 30 sekunders vila. Spelaren ska inte bli speciellt trött. Träningen ger bäst effekt om den genomförs i början av träningspasset direkt efter fotbollsuppvärmningen.

Det räcker inte att utföra fotbollsaktioner med hög explosivitet bara i början av en match utan även i slutet av halvlekarna när spelarna är trötta.

För att utveckla explosiviteten i fotbollsaktionerna och för att förbättra förmågan att behålla explosiviteten under hela matchen kan man använda samma övning. Den enda men avgörande skillnaden är hur lång vilan är. För att förbättra spelarnas explosivitet ska vilan vara lång. För att förbättra förmågan att behålla explosiviteten ska vilan vara kort, alternativt ska spelarna vara trötta redan innan övningen börjar.

Detta kan tränas mitt i eller i slutet av träningspasset. Denna träning är slitsam för spelarna och kräver lång tid för återhämtning.