Lagets verksamhet

Verksamheten i laget består av både planering och genomförande av matcher, träningar och möten med spelare. Alla delar bör anpassas efter de teorier som ligger till grund för områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Verksamheten i laget ska även anpassas efter föreningens spelarutbildningsplan och lagets förutsättningar.

Logga in för att ta del av hela materialet om ungdomsfotboll, lärande och träning!