Att kunna och förstå fotboll

En fotbollsspelare agerar på många olika sätt under en match. Det kan vara fysiska aktioner – löpningar till bättre positioner, passningar och brytningar – men också tillfällen då spelaren visar mod och att han eller hon är duktig på att kommunicera med medspelarna. Spelare med goda kvaliteter inom olika områden kallas ofta ”bra fotbollsspelare”. Om man är bra på något så har man kunskaper i ämnet. Men vad är då kunskap i fotboll? Ett sätt att förklara kunskap är att använda vad man kallar ”De fem F:en”:

  • Fakta
  • Färdighet
  • Förståelse
  • Förtrogenhet
  • Förmåga.