Att lära sig fotboll

Som tränare skapar du en god inlärningsmiljö genom att ta till dig, reflektera kring och agera utifrån den text som hittills presenterats i detta kapitel. Att prata om prestation före resultat, att ge positiv förstärkning, att överlåta en del av lärandet till spelarna själva och att vara vaksam på självuppfyllande profetior kommer innebära att alla spelare lär sig fotboll på ett bra sätt. Som komplement till detta är det positivt att variera mellan olika inlärningsmetoder under själva träningen:

  • instruktionsinlärning
  • modellinlärning
  • guided discovery