Planering

Att vara väl förberedd som tränare inför säsongen och inför varje träningspass är en förutsättning för att du ska kunna utbilda och utveckla spelarna på ett bra sätt. Planeringen kan vara kortsiktig och inrikta sig mot träningsinnehållet för en vecka eller ett enskilt träningspass. Planeringen kan också vara långsiktig, till exempel i form av en flerårig spelarutbildningsplan eller en säsongsplanering.

Området planering tar bland annat upp följande:

  • planeringshjulet
  • säsongsplanering
  • indelning i olika faser.