Utbildningsplan, tematräning, träningspass

För unga spelare ska inte prestationen under enstaka matcher påverka planeringen i någon större utsträckning. Fokus ska ligga på att utveckla de moment och ingripanden som spelarna gör flest gånger under spelet. Att inom ungdomsfotbollen planera för att vinna enskilda matcher kan kortsiktigt vara framgångsrikt men förutsättningarna för att få en bred grundutbildning, som spelarna har användning för under hela sin karriär, kommer troligtvis att minska. Föreningens egen utbildningsplan är ett stöd i planeringsarbetet.

Tematräning

Ett enskilt träningspass bör planeras utifrån ett visst tema. Förståelsen för de olika delarna ökar om de sätts in i ett meningsfullt sammanhang. Övningarna stegras på ett naturligt sätt, och spelarna får möjlighet till många upprepningar. Tematräning har pedagogiska fördelar och är därför en positiv faktor för lärandet.

Planering av ett träningspass

Varje träningspass bör vara inriktat mot antingen försvarsspel eller anfallsspel. Anfallsspelet styrs mot uppbyggnad, kontring eller att avsluta och göra mål. Försvarsspelet styrs mot återerövring av bollen, att förhindra uppbyggnad eller att förhindra avslut och att det blir mål. Det är lämpligt att träningsinnehållet bygger på någon eller några av dessa teman.

Logga in för att ta del av filmerna om planering och hur du lägger upp ett träningsprogram med bra lärandemiljö.