Ungdomsfotboll och lärande

Ledarskapet är viktigt för att ungdomar ska uppleva att fotboll är roligt, utvecklande och utmanande. Den inlärningsmiljö som tränaren skapar genom sitt sätt att agera påverkar ungdomarnas fysiska och mentala hälsa och är en viktig faktor när det gäller att behålla ungdomar inom fotbollen.

I ett bra lärande ingår att skaffa information om de ungdomar tränaren är ledare för så att han eller hon kan möta dem på rätt sätt. Tränaren bör prata mer om prestation än resultat, ge ungdomarna utrymme att driva på sitt eget lärande och vara aktiv med positiv feedback när spelarna hittar lösningar i spelet.