Med ungdomarna i fokus

Tränarutbildning C beskriver barnfotbollen ur ett barnrättsperspektiv där barnens grundläggande behov och värden utgår från barnkonventionen. Även på denna nivå – Tränarutbildning B Ungdom – är det samma grundläggande behov och värden som är utgångspunkten för förhållningssättet.

Ungdomar spelar i första hand fotboll för att det är roligt. Med den förutsättningen vill vi att du studerar och reflekterar över ungdomars behov och intressen. Vi vill belysa vilka drivkrafter ungdomar har och hur de själva vill att dessa ska fungera men även fundera över vad vi menar med att alla är välkomna, vilket tydligt beskrivs i vår verksamhetsidé. Slutligen vill vi diskutera hur vi får fler ungdomar att spela längre.

Tränarutbildning B Ungdom tar även upp ungdomars psykosociala utveckling och fysiska utveckling från 12 till och med 19 år. Den psykosociala utvecklingen handlar om ungdomarnas sätt att uppfatta, uppleva, handla, reagera och umgås med andra i olika sammanhang. Den fysiska utvecklingen beskriver bland annat hur ungdomarnas skelett, muskulatur och nervsystem utvecklas samt hur deras rörelsemönster och förmåga att samordna rörelser förändras.