Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

”Fotbollens spela, lek och lär” (FSLL) är det dokument som anger inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll. Materialet beskriver vad all verksamhet ska stå för och leda till – att varje förening ska skapa en levande och handlingskraftig policy. FSLL är en gemensam plattform att utgå ifrån gällande verksamhetsfrågor, etik och moral.

FSLL beskriver också delar av svensk fotbolls vision och mål, Mål och strategi 2013 – 2017 för svensk fotboll. Där finns bland annat två strategiska mål som är tydligt kopplade till denna utbildning:

  • fler som spelar längre
  • fler utbildade tränare.

Utmaningen är att få barn och ungdomar att fortsätta spela fotboll men kanske först och främst att få dem att fortsätta idrotta. Det innebär att verksamheten bör utgå från ett barnrättsperspektiv med ett tydligt förhållningssätt: så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. En förutsättning för att det ska bli verklighet är att det finns utbildade ledare som med ett modernt ledarskap kan skapa en god lärandemiljö.

Värderingarna som ligger till grund för ett modernt ledarskap inom fotbollen utgår från svensk fotbolls värdegrund som bland annat finns beskriven i FSLL. Det förväntas att alla inom fotbollen står bakom dessa värden och agerar därefter.

FSLL innehåller sex riktlinjer och ett antal ledstjärnor som beskriver hur SvFF i praktiken vill att verksamheten ska fungera. Utmaningen är att få en samsyn kring tolkningen och att alla i föreningen har riktlinjerna och ledstjärnorna som utgångspunkt för sitt ledarskap.

Fotbollens spela, lek och lär ingår i utbildningspaketet till Tränarutbildning C.