Ungdomars behov och intressen

I tonåren väljer många ungdomar att sluta med organiserad idrott och i stället idrotta på egen hand eller sluta helt. En vanlig anledning till att de slutar är att fotbollsföreningen inte är tillräckligt attraktiv för dem. Verksamheten är ofta traditionell och inte anpassad till ungdomars behov och intressen.

Hur kan man då organisera fotbollsföreningen så att den blir mer attraktiv? Ungdomars olika behov och intressen utifrån ett idrottsperspektiv kan beskrivas med hjälp av följande ledord:

  • Idrottens logik
  • Kamratskap och kompisar
  • Fotbollens krav på engagemang
  • Delaktighet och medbestämmande
  • Den goda fotbollsföreningen

Läs mer om dessa rubriker i boken Tränarutbildning B Ungdom sidorna 9-15.