Ungdomars fysiska utveckling

När ungdomarna växer påverkar det balansen vilket har stor betydelse när de ska lära sig nya rörelser.

Under perioden utvecklas det centrala nervsystemet nästan fullt ut. Det innebär att de fysiska kvaliteterna snabbhet, styrka, rörlighet och koordination är möjliga att träna fullt ut.

Logga in för att ta del av föreläsningen om undomars fysiska utveckling!