Ungdomars psykosociala utveckling

Mognadsprocessen gör att ungdomarnas förmåga att uppfatta omvärlden och utföra flera saker samtidigt förbättras. Den egna förståelsen för hur andra ser på en själv förändras. Områden som abstraktionsförmåga, rumsuppfattning och tidsuppfattning utvecklas i princip till fullo.

Logga in för att ta del av