Spelet

I svensk fotboll gäller gemensamma spelformer. Spelformerna är anpassade efter spelarnas utvecklingsnivå och stegras succesivt mot seniorfotbollen vad gäller såväl spelregler som det fotbollsmässiga innehållet. Spelets idé är densamma i alla spelformer. Därför är en grund i alla spelformer spelets skeden, fotbollsaktionen och beslutsprocessen.

Logga in för att ta del av hela materialet om ungdomsfotboll, lärande och träning!