Träning

Det centrala i en match är hur spelarna som kollektiv löser olika situationer. När laget har bollen, samarbetar spelarna för att ta sig framåt och göra mål. När motståndarna har bollen arbetar spelarna tillsammans för att ta tillbaka den och hindra motståndarna från att göra mål.

När bollen går över från det ena laget till det andra kallas det omställning. Spelarna i båda lagen försöker inta nya positioner för att kunna göra mål eller hindra motståndarna från att göra mål. Om laget ställer om snabbt mellan anfallsspel och försvarsspel, och kan täcka ytorna effektivt, har laget bra balans.

Puberteten påverkar den psykosociala och fysiska utvecklingen på ett tydligt sätt. Planens yta kräver att man kan registrera vad som sker inom ett större område jämfört med vad som krävs inom barnfotbollens 7-mannaspel. Eftersom ungdomarna blir starkare och snabbare kan man variera längden på passningarna och tempot i spelet vid till exempel spelvändningar, omställningar och djupledsspel.

Om övningarna under träningen utgår från spelet med anfall, försvar och omställningar ökar förutsättningarna för lärande. Fotbollen ska ses ur ett helhetsperspektiv där spelet är centralt. Denna beskrivning av fotboll gäller för såväl barnfotbollen som för elitfotbollen.

Under Spel och träning hittar du följande områden:

Beskrivning av spelet - en beskrivning om vad som känneteckar matcher och vad som därmed bör styra träningens innehåll.

Anfallsspel - här hittar du många filmer på träningsinnehåll, träningsprogram och övningar om anfallsspel.

Försvarsspel - här hittar du många filmer på träningsinnehåll, träningsprogram och övningar om försvarsspel.

Fasta situationer - en beskrivning om lagets defensiva respektive offensiva fasta situationer.

Målvaktens spel - filmer och beskrivningar om målvaktens defensiva respektive offensiva uppgifter.

Spelsystem - laget under match om spelsystem, uppgifter och roller.

Fysiska kvaliteter är en viktig del för att genomföra en fotbollsaktion så effektivt som möjligt. Vi har valt att lägga Fotbollsfys under ett eget menyval.

Logga in för att ta del av mer än 100 filmer om ungdomsfotboll, lärande och träning!