Utbildningen

Välkommen till Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tränarutbildning B ungdom (TU B ungdom). Din insats som tränare betyder mycket för svensk fotboll och för alla spelare som du träffar i din vardag

TU B ungdom vill inspirera dig till att fortsätta vara engagerad inom fotbollen och utvecklas vidare. Kursen utgår från SvFF:s utbildningsmaterial, och du får möjlighet att reflektera över hur du vill träna och spela med ditt lag utifrån förutsättningarna i din hemmiljö. Kursen bygger på områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys där du utifrån befintlig teori får skapa egna arbetssätt och strategier.

Vi rekommenderar varmt att du tar dig igenom nedanstående delar - har du koll på de här delarna blir det enklare att navigera och ha koll på alla delar.

Din guide till utbildningen
Din guide till utbildningen

Tränarutbildning B Ungdom (TU BU) består av en förförståelsedel och två kursmoduler med tid för hemuppgifter emellan. Varje kursmodul består av en fysisk träff på två hela dagar med både teori och praktik.

Mycket av utbildningen bygger på uppgifter på Fotbollsportalen. Du bör ha registrerat dig på Fotbollsportalen i samband med Tränarutbildning C. På sidan 2 i boken för Tränarutbildning B Ungdom hittar du din kod för registrering.

Förförståelse

Utbildningen bygger vidare på innehållet i Tränarutbildning C (TU C). För att komma väl förberedd till utbildningen ska du därför se en film som sammanfattar de viktigaste budskapen från TU C och genomföra ett självtest. Om du har svårt att svara på frågorna inom något område i självtestet bör du gå tillbaka och läsa mera om just det området på webbplatsen för TU C.

OBS! TU C reviderades inför 2020 och för er som har en äldre version (tryckta 2019 eller tidigare) hänvisar vi därför till webbplatsen där ni hittar det reviderade innehållet.

Förförståelse TU B Ungdom

Se filmen för att bli påmind om viktiga delar från TU C som fungerar som utgångspunkt i TU BU.

Genomför självtest för att testa din egen kunskap.

Om du vill läsa på mera om något område inför utbildningen görs det bäst på webbplatsen för TU C.

Om du vill kan du inför utbildningen se filmen om spelets skeden. TU BU handlar mycket om hur du vill att ditt lag ska agera i spelets olika skeden.

Spelets skeden

Här kan du se en film som beskrivet spelets skeden.

Modul 1

Utbildningen handlar till stor del om att börja utveckla ditt lags sätt att spela. Detta sker inom ramarna för lagets spelsystem. Under den första modulen guidar tränarutbildarna dig genom några viktiga utgångspunkter som påverkar spelsystemet inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Inom varje område ingår mycket samtal och reflektion både i små och stora grupper. Båda kursdagarna i Modul 1 knyts ihop genom praktik på planen.

Hemuppgifter

Efter den första modulen följer en period då du som deltagare får prova att praktisera utbildningens innehåll i verksamheten i ditt lag. Utbildningens hemuppgifter är:

  • Börja forma ett spelsystem för ditt lag.
  • Planera för (och om möjligt genomföra) en match med ditt lag.
  • Planera och genomföra en träning med ditt lag.
  • Genomföra två utvecklande samtal med spelare från ditt lag.

 

Modul 2

Den första dagen av modul två handlar nästan uteslutande om samtal och reflektion kopplat till de fyra hemuppgifterna. Du får diskutera vilka utmaningar du upplever inom de fyra uppgifternas områden och hur de delarna kan utvecklas vidare i ditt lag. I slutet av dagen genomför du tillsammans med några andra deltagare en övning som ni själv har bestämt.

Under utbildningens sista dag flyttas fokus från helheten mot mindre detaljer. Dagen fokuserar på matchanalys och fotbollsaktionens fyra delar (spelförståelse, teknik, fys och psykologi). I slutet av dagen genomförs ett praktikpass som mer fokuserar på fotbollsaktionens delar.

Efter utbildningen

Du kommer att ha fortsatt stor nytta av utbildningsmaterialet efter utbildningen. Det digitala materialet innehåller bland annat filmer som fungerar utmärkt att visa vid till exempel föräldramöten eller vid möten med spelarna inför träning. Även hemuppgifterna kan fortsätta att fungera som en bra grund för dig att jobba vidare med vid träningar, matcher och möten. För att stämma av din egen kunskap efter utbildningen finns ett självtest som du kan göra. Om det är något område där du har svårt att svara på frågorna kan du gå tillbaka och läsa mera om just det i boken eller på webben. Självtestet fungerar även som förförståelseuppgift inför nästa steg i tränarutbildningen. På www.fogis.se/tranare kan du läsa mer om de olika möjligheterna du har att gå vidare inom svensk fotbolls tränarutbildning

Tränarutbildning B Ungdom
Tränarutbildning B Ungdom (TU B Ungdom) 

Målsättningen med all tränarutbildning är att deltagarna ska utvecklas utifrån sin nivå och få med sig konkreta tips och förslag på sätt att arbeta i sin hemmiljö. På så vis blir fotbollen roligare och mer utvecklande för spelarna i alla lag med utbildade tränare. På TU B Ungdom får du möjlighet att utveckla ett spelsystem för ditt lag. Spelsystemet ligger till grund för planering och genomförande av match och träning i ditt lag. 

Förutom spelet behandlas områdena fotbollens ledarskap och fotbollsfys under utbildningen. De tre delarna samverkar under utbildningen och praktiseras på ett integrerat vis genom hemuppgifter och praktik. 

Utbildningsmaterialet för TU B Ungdom består av en bok och en webbplats samt webbplatsen Fotbollens färdigheter. Dessutom utgår utbildningen till viss del från materialet från Tränarutbildning C genom främst spelarutbildningsplanen.