Fotbollens ledarskap

Bemötandet från tränaren och hur tränaren lyckas få spelarna i laget att bemöta varandra har stor betydelse för spelarnas upplevelser av fotboll. Utvecklingsmiljön presenterar några principer som tränare kan utgå från när det gäller att skapa goda miljöer där spelare trivs och utvecklas. I det här avsnittet presenteras även några ledarbeteenden som kan ha långsiktigt negativa konsekvenser för spelarnas trivsel och utveckling.