Att kunna och förstå fotboll

I rollen som tränare för barn ingår det att vara både ledare, lärare och förebild. Tränaren ska ha en pedagogisk framtoning, ha goda kunskaper om hur man spelar fotboll men också vara administratör och extraförälder. Det finns många områden som hamnar i fokus vid olika tillfällen där uppdraget att lära barn att spela fotboll inte får glömmas bort.

Kunnande

Känslan av att kunna något är viktig för barn, även när de är på fotbollsträningen. De ska därför så ofta som möjlighet få chansen att både visa och utveckla sina kunskaper.

När barnen använder sin teknik och sin fysik visar de sitt motoriska kunnande. De springer, driver och skjuter i anfallsspelet, och i försvarsspelet börjar de redan i tidig ålder att tackla för att ta bollen från motståndarna. Att träna en färdighet många gånger, gärna i övningar som liknar spelet, är positivt för lärandet.

Förståelse

När barnen får mer erfarenhet av att träna och spela ökar också deras kunnande. Efter hand kan de se olika alternativ till lösningar på ett problem och börjar förstå att de kan utnyttja sitt kunnande för lagets bästa. Barnen springer till ytor för att bli spelbara, passar till medspelare som är bättre placerade eller skjuter när det finns chans att göra mål.

Spelförståelse

Barn som förstår fotboll lär sig mer, har roligare och spelar troligtvis längre. Vad är spelförståelse och hur kan barn 6–12 år träna sin spelförståelse?

I filmerna beskrivs hur ett barn på olika sätt kan visa att det förstår fotboll och hur spelförståelsen kan tränas.