Att lära sig att spela fotboll

Det finns inte bara ett sätt, eller en enkel förklaring till hur man bäst lär sig och utvecklas som fotbollsspelare. Inom idrottsforskningen betonas idag vikten av att se lärandet som en process där en stödjande miljö är allra viktigast. Vissa menar att kvantiteten av systematisk träning är avgörande. Andra hävdar att mängden lekfull, spontan och ostrukturerad träning betyder mest. Ytterligare en grupp anser att den sociala atmosfären runt omkring spelaren är mest betydelsefullt. Troligtvis ligger sanningen någonstans mittemellan, och det skiljer sig sannolikt från individ till individ. Därför gäller det som tränare att erbjuda olika metoder för lärande.

Logga in för att ta del av filmerna om att lära sig spela fotboll!