Planering

Som tränare bör du i förväg ha tänkt igenom vad träningen ska innehålla och vart den ska leda. Det ökar förutsättningarna för att nå målen och för att barnen ska utvecklas. Samtidigt skapar det trovärdighet och du kan få spelarnas förtroende.

Fotbollen ska ses ur ett helhetsperspektiv där spelet är centralt. Därför ska också träningen planeras med utgångspunkt från vad som sker under spelet.

Varje träningstillfälle bör ha ett centralt tema – anfallsspel eller försvarsspel. Från respektive tema ska du välja ut övningar med inriktningarna färdighetsträning och spelträning. Färdighetsträningen utvecklar tekniska och fysiska moment, och i spelträningen får barnen pröva sina färdigheter i helheten det vill säga spelet. Detta arbetssätt är positivt för barnens spelförståelse.

Antalet övningar som har fokus på färdighetsträning respektive spelträning kan variera mellan olika träningsprogram. Ambitionen bör dock vara att minst hälften av träningstiden innehåller olika former av spelträning.

Både den inledande och avslutande färdighetsträningen kan vara lekar som syftar till att utveckla till exempel barnens balans, reaktion, snabbhet och samarbetsförmåga.

Här ger vi bland annat exempel på hur träningspass kan planeras och genomföras.