Barns utveckling

I början av livet växer, mognar och utvecklas barn i snabb takt. Nya erfarenheter påverkar också barnens sätt att uppfatta, uppleva, agera och reagera i olika sammanhang. Att som tränare ha kunskap om barns fysiska och psykosociala utveckling är en förutsättning för att kunna möta varje barn på den nivå där individen för tillfället befinner sig.

Under barns utveckling får du bland annat två föreläsningar, dels om:

  • barns fysiska utveckling
  • barns psykosociala utveckling.

Logga in för att lära om barns utveckling!