Med barnen i fokus

Inom barnfotbollen har barnets bästa alltid högsta prioritet. Utgångspunkten är barns rättigheter och allas lika värde. Förhållningssättet genomsyrar alla delar av Svenska Fotbollförbundets spelar- och tränarutbildning vilket bidrar till att tillgodose barnens behov. Stor hänsyn tas till barnens mognadsnivå så att träning och matcher anpassas till deras idrottsliga, fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.

Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakten.

Svenska Fotbollförbundet vill tydligt beskriva de värden och riktlinjer som ligger till grund för ett modernt ledarskap där målet är ett livslångt intresse för fotboll.

Vår devis är:

  • så många som möjligt
  • så länge som möjligt
  • så bra som möjligt.

Logga in på webbplatsen och se på filmerna om barnen i fokus!