Spelet

I det här avsnittet hittar du information om spelets olika delar. Hur spelet ser ut påverkas i stor utsträckning av spelarnas ålder och spelform. I spelarutbildningsplanen finns det filmer som beskriver moment som är lämpliga att prioritera i respektive spelform. Filmerna är till nytta för dig som tränare men kan även visas för spelarna för att öka deras förståelse för spelet 

Spelets idé är den samma i alla spelformer. Därför är en grund i alla spelformer spelets skeden, fotbollsaktionen och beslutsprocessen.