Fysisk träning i barnfotbollen

I en fotbollsmatch förekommer många oväntade situationer. Medspelarna, motspelarna och bollen är yttre faktorer som påverkar spelet. Den enskilde spelarens rörelsemönster i matchen skiftar och består bland annat av löpningar framåt, bakåt och i sidled. Farten i löpningarna växlar hela tiden från maximalt tempo till gång. I vissa situationer krävs att spelaren kan hoppa, landa och bromsa in för att därefter kunna göra snabba riktningsförändringar. Ibland ramlar spelaren och behöver då kvickt komma upp på fötter igen.

Vid varje situation kombinerar spelaren sina fysiska, mentala och tekniska färdigheter med sin spelförståelse. Lekar och andra övningar som stimulerar barnens koordination bör därför i tidig ålder dominera träningsinnehållet. Hög aktivitetsgrad, kreativitet och rörelseglädje är nyckelord inom barnfotbollen.

Träning för barn bör vara allsidig och omväxlande. Tidig specialisering ökar däremot risken för att träningen blir ensidig vilket kan hämma barnens fysiska utveckling. Enformiga och alltför fotbollsspecifika övningar kan också ge överbelastningsbesvär. Barn bör därför ägna sig åt mer än en idrott så länge som möjligt. Med stigande ålder bör dock andelen fotbollsspecifik träning öka successivt.

Logga in och ta del av alla tips om hur de fysiska kvaliteterna bäst tränas i barnfotbollen!