Utbildningen

SvFF har flera utbildningsmaterial till Tränarutbildning C vilka tillsammans utgör en helhet. Grunden för materialet är FN:s konvention för barns rättigheter – barnkonventionen. Utbildningsmaterialet finns både i bokform och som webbplats. Webbplatsen kompletterar böckerna med filmer som tydliggör böckernas budskap.

För att komma åt utbildningens hemuppgifter behöver du vara registrerad med din kod samt vara inloggad.