Tränarutbildning UEFA A

Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning UEFA A är den andra utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarstege för seniortränare. Utbildningen består av fem moduler om sammanlagt 20 dagar. Varje kurs består av fem tidsbestämda utbildningstillfällen och du som sökande anmäler dig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller det internationellt gångbara examensbeviset UEFA A-Diploma.

UEFA A har inför 2017 reviderats genomgående för att anpassas till de nya direktiv som anges i UEFA Coaching Convention 2015. Dessa direktiv innebär bland annat en tydligare definition av målgruppen, en mer omfattande studieplan i form av kraftigt ökat antal studietimmar såväl i en internatform som i form av arbets- och studieuppgifter i kursdeltagarens hemmiljö.

Kursen består av fem moduler om vardera fyra dagar, totalt 20 dagar. Mellan modulerna genomför deltagaren arbetsuppgifter i hemmiljö. Ett omfattande digitalt material utgör kurslitteraturen och e-learning är ett centralt begrepp i kursen. När du blivit antagen till kursen registrerar du på den här webbplatsen med registreringskoden som du får innan kursstart. Du får tillgång till ett omfattande studiematerial i form av webbinarier, filmer, texter och arbetsuppgifter.

Kursens målgrupp är i första hand tränare som är verksamma på eller som har ambition att nå en hög tävlingsnivå samt tränare som arbetar inom elitklubbarna som ungdomstränare för de högre åldersgrupperna. Behörighetskravet för ansökan till kursen är godkänt resultat och innehav av UEFA B-diplom.