Hemuppgift Elittränarkonferens

I enlighet med UEFA Coach Convention ansvarar SvFF:s utbildnings- och utvecklingsavdelning för licensfortbildning av tränare. Fortbildningen ska omfatta 16 h arbete. I samband med årets konferens ingår arbete på hemmaplan före konferensen i dessa 16 h. Detta arbetssätt är också en metodik för att höja nivån på konferensen. Ert arbete i klubbarna är centralt för fortbildningarna. Erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete i hemmiljö ska dominera SvFFs utbildningar.

Spelet

  • Vad ser du som viktiga prioriteringar i arbetssättet i spelet?
  • Vad tror du är viktigt på internationell nivå för att lyckas?
  • Skriv ner några saker kring arbetssättet för laget eller rollen/spelartypen som du ser som nyckelfaktorer.

I bilaga 1 ser du vad deltagarna på elittränarkonferensen i Utrecht 2017 kom fram till avseende vad vi skulle ta med till svensk fotboll från EM i Nederländerna. Ge konkreta exempel på vad ni gör i er vardag som stämmer in på kollegornas analys. Ni kommer under dag 1 att få redovisa i grupper om tre-fyra deltagare.

Fotbollens ledarskap

Se webinaret ”Fotbollsmatchens psykologi” (11 min 42 sek). I webinariet betonas vikten av utveckla förmågan att kunna göra "nästa aktion" tillsammans de tankar och känslor som spelaren råkar ha för tillfället, positiva som negativa. Utifrån detta perspektiv beskrivs "självförtroende" som något en spelare gör, snarare än vad spelare tänker och känner. En spelare kan t.ex. tvivla och vara rädd, men ändå agera modigt. Detta kallas ibland för att vara "psykologiskt flexibel".

Reflektera över vad du konkret gör i ditt ledarskap (övningar, kommunikation) på träning och match som
a) hjälper spelare och
b) hämmar spelare att utveckla psykologisk flexibilitet.

Med andra ord: vad gör du för att spelare ska vara mer (resp mindre) benägna att "våga misslyckas" och kunna göra nästa aktion med hög kvalitet oavsett vad som hänt i situationen innan.

Utifrån dina reflektioner ska du identifiera ett par konkreta punkter som handlar om hur du kan agera för att bli bättre på att utveckla spelarnas psykologiska flexibilitet. Det kan vara sådant som du redan gör och ska fortsätta med/göra mer av eller sådant du skulle kunna ändra (börja/sluta med). På fortbildningen ska du dela med dig av dina reflektioner samt utvecklingspunkter.