Domarens roll

Utan domare ingen fotboll är en devis som används i den svenska fotbollsfamiljen och även internationellt. Domaren dömer utifrån den internationella regelboken, men det räcker inte att bara följa regelboken bokstavligt. Det krävs även andra insatser från alla inblandade – spelare, tränare och domare.
Det är en självklarhet att domaren är en garant för att spelet sker enligt fair play. För att kunna uppnå detta behövs två grundförutsättningar, dels en uppförandekod och dels ett föredömligt uppträdande där både domare och tränare har ett ansvar.

Logga in för att lyssna på en intervju med en elitdomare samt en beskrivning av fair play och begreppet uppförandekod samt domarens ledarskap på planen.