Lärande

Det här området handlar om ett effektivt lärande och lärandemetoder. Som tränare är det bra att få spelarna att känna sig kompetenta, att de får vara delaktiga i processen och att de känner tillhörighet i gruppen. Detta motiverar dem att träna.

Ett effektivt lärande sker i en träningsmiljö där spelarna

  • tränar med hög motivationsnivå, ansträngning och koncentration
  • har en målsättning att utvecklas och bli bättre vid varje träning
  • upplever att det de gör på träningen är relevant för att bli bättre och kan kopplas till någon matchsituation
  • upplever att träningen är strukturerad och att de ägnar väldigt lite tid till att vänta
  • söker upp konstruktiv kritik för att utvecklas
  • kan skilja mellan kortsiktiga resultat och långsiktig utveckling och lärande
  • utmanar sig själva för att utvecklas.

Lärandemetoder

Vad kännetecknar en lärandemiljö där spelare kommer att lära sig och utvecklas? Det är en fördel om tränaren kan variera olika lärandemetoder och växla mellan dem. En tränare ska kunna:

  • instruera genom muntliga beskrivningar
  • kunna visa goda exempel med hjälp av modellinlärning
  • kunna använda sig av guided discovery när denna metod är mest lämplig.