Ett reflekterande ledarskap

En viktig del i att utveckla spelare är att som tränare själv reflektera över sitt eget agerande i olika sammanhang. Vad och hur gör man? När och varför fattar man olika beslut? Det är viktigt att som tränare hitta verktyg i vardagen för att kunna sätta mål, reflektera och utvärdera sin egen prestation.

Att vara tränare är en utmaning. Ibland behöver man fundera på etiska dilemman och ibland tvingas man fatta svåra beslut. Vid sådana tillfällen kan det vara en fördel att redan tidigare ha utvecklat sin egen ledarskapsfilosofi. En ledarskapsfilosofi är en personlig uppfattning, principer, värderingar och kunskaperna som vägleder en tränares tankar och beteenden.

Skapa en utvecklande miljö

Spelare som känner sig värdefulla och uppskattade är ofta mer motiverade och driver på sin egen och lagets utveckling. Kännetecknande för humanistiska tränare är att de

  • involverar spelarna i att sätta egna mål och att utvärdera och följa upp dem
  • ser hela människan och inte bara fotbollsspelaren
  • uppmuntrar sina spelare att prata och komma med åsikter och lyssnar på dem
  • kan erkänna misstag och är konsekventa när det gäller sambandet mellan värderingar och beteenden
  • är empatiska och tar hänsyn till spelarnas känsloupplevelser.