Matchanalys

Att kunna observera en match, analysera spelet och dra taktiska slutsatser är en av tränarens viktigaste kompetenser. Analysen av det egna lagets spel ger utgångspunkter att bygga kommande träningar på, allt för att nå utveckling och förbättring.

När tränaren analyserar en kommande motståndare observerar han eller hon både helhet och detaljer som senare tas upp i en matchplan inför matchtillfället.

Den struktur och de frågeställningar som följer i detta avsnitt kan användas dels vid observation av det egna lagets spel, men kanske framförallt vid analys av ett kommande motståndarlag.

Det är en utmaning att kunna dokumentera sina intryck, sammanfatta dem i slutsatser och därefter överföra dessa till en effektiv, matchförberedande träning.