Matchplan och tränarens coachning under match

Under pågående match har tränaren ansvar för coachning, det vill säga att leda laget och fatta taktiska beslut för att påverka spelet. Ansvaret är stort, men möjligheterna att påverka spelarna, laget och matchen är ändå små. Möjligheten att kommunicera från det tekniska området är begränsad, och spelet pågår utan avbrott med undantag av halvtidspausen.

För att laget ska kunna göra en bra prestation måste matchen vara väl förberedd. De sista träningarna bör vara matchförberedande på olika sätt och delvis utgå från den analys av motståndarna som man gjort efter matchobservationerna.

I matchförberedande träning ska man välja några moment eller områden som man tror kan bli avgörande till egen fördel i den kommande matchen. I träningen både övar och diskuterar man dessa delar vilka kan innehålla såväl defensiva som offensiva åtgärder. Det är viktigt att spelarna är delaktiga och tränaren har all anledning att lyssna på deras synpunkter i de taktiska förberedelserna.