Spelet fotboll

Tränarens största utmaningar är att hålla hög kvalitet i träningen för att kunna nå både resultat och utveckling samt att analysera spelet och kunna coacha sitt lag i matcher. Tränaren behöver kunskaper och kompetens på flera områden för att lyckas med detta.

Fotboll är ett komplext spel som ställer stora krav på såväl laget som de enskilda spelarna. Laget ska fungera som en samspelt enhet och arbeta tillsammans i både anfallsspel och försvarsspel.

En bra tränare kan planera och genomföra träningar med bra kvalitet som utmanar och inspirerar spelarna samt analysera spelet och skapa ett väl fungerande spelsystem.

Spelet ställer krav på varje spelares teknik, fysik, spelförståelse och psykologiska egenskaper, och en spelare behöver träna sin förmåga att uppfatta, värdera, fatta beslut och agera i situationer i spelet. Alla delfärdigheter samverkar när spelaren löser en situation i spelet och agerar i det vi kallar för en fotbollsaktion.

Förmågan att fatta bra beslut och kunna kontrollera bollen i svåra situationer med hög fysisk och mental arbetsbelastning ställer krav på god spelförståelse och ändamålsenlig teknik. Dessutom krävs hög fysisk kapacitet för att kunna utföra olika fotbollsaktioner med hög kvalitet.

Spelet är intermittent vilket innebär att intensiteten växlar hela tiden. Detta kräver att spelarna har en bra återhämtningsförmåga så att de kan upprepa fotbollsaktioner under hela matchen. Att kunna accelerera snabbt i löpningar, bromsa effektivt, byta löpriktning i hög fart och kontrollera sina rörelser är viktiga fysiska egenskaper. En väl utvecklad rörelseskicklighet gör att en spelare kan genomföra explosiva fotbollsaktioner med god koordination, balans, rörlighet och styrka. Detta är viktigt inte bara för tekniska och fysiska aktioner utan också för att undvika skador.

En god spelförståelse ger möjlighet att fatta korrekta beslut i olika spelsituationer. Med bra spelförståelse kan man uppfatta flera händelser i spelet och samtidigt bearbeta information snabbt i en given situation, till exempel att röra sig till en fri yta och bli spelbar, att erövra bollen från motspelaren eller att slå en avgörande passning.

Fotboll är således ett spel som ställer krav på många egenskaper hos såväl laget som den enskilde spelaren. Lag och spelare ska vara väl förberedda för att kunna göra bra prestationer och träningens kvalitet är av stor betydelse för detta.

En bra tränare

  • kan planera och genomföra träningar med bra kvalitet som utmanar och inspirerar spelarna
  • kan analysera spelet och skapa ett väl fungerande spelsystem
  • kan till varje matchtillfälle förbereda genomtänkta matchplaner med en vinnande taktik
  • kan coacha sitt lag på ett effektivt sätt och fatta bra beslut under pågående match
  • är hängiven och optimistisk och söker hela tiden möjligheter att utveckla både lag och spelare i träning och match.