Referenser och litteraturtips

I referenslistan hittar du källorna till mycket av den fakta som finns i teoriboken och på webbplatsen.

 • Alfieri, L., Brooks, J. P., Aldrich, J. N., & Tenenbaum, R. H. (2011). Does discovery-based instruction enhance learning?. Journal of Educational Psychology, Vol. 103, No. 1, s 1-18.
 • Auberger, G. & Lindholm, T. (1990). Livräddning. ITK Läromedel.
 • Baldwin, D. J., & Baldwin, I. J. (2001). Behavior principles in everday life. Prentice Hall.
 • Bahr, R. (2015). Idrottskador – en illustrerad guide. SISU Idrottsböcker.
 • Barnes, C. m.fl. (2014). The Evolution of Physical and Technical Performance Parameters in the English Premier League. International Journal of Sports Medicine.
 • Barrling, C., Fahlén, M. & Mörstam, A. (2013). Ledarskapande. Svenska fotbollförlaget.
 • Bloom, B. (1956). Blooms taxonomi.
 • Carlgren, I., Forsberg, E. & Lindberg, V. (2009). Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. Stockholms Universitetsförlag.
 • Carlgren, I. (2011). Kunskap-kunnande-kunnighet. Stockholms Universitetsförlag.
 • Carlgren, I. (2009). Kunskap för bildning?. Liber.
 • Duesund, L. (1996). Kropp, kunskap och självuppfattning. Liber.
 • Dweck, C. S. (2006). Mindset – how you can fulfil your potential. Robinson.
 • Edler, K. (red.). (2015). Motiverande samtal – handbok för coacher och tränare inom idrotten. SISU Idrottsböcker.
 • Enqvist, J. (2010). Styrketräning - från lek till elitidrott. SISU Idrottsböcker.
 • Fallby, J. (2006). Spelarutveckling ett helhetsperspektiv. Svenska Fotbollförlaget AB.
 • Gustafsson, B. (2002). Vad är kunskap?. Myndigheten för skolutveckling.
 • Johansen, H. m.fl. (2013). Combining video and player telemetry for evidence-based decisions in soccer. ACM.
 • Gardner, F. L., & Moore, Z. E. (2007). The Psychology of Enhancing Human Performance. Springer Publishing Company.
 • Huber, J. (2013). Applying Educational Psychology in Coaching Athletes. Human Kinetics.
 • Jeukendrup, A. & Gleeson, M. (2014). Idrottsnutrition för bättre prestation. 2 uppl. SISU Idrottsböcker.
 • Johnson, U., Lindwall, M., & Åström O. (2002). Världens bästa lag – om gruppdynamik I idrotten. SISU Idrottsböcker.
 • Jowett, S., & Lavalle, D. (2007). Social Psychology in Sport. Human Kinetics.
 • Karlsson, J., Swärd, L. & Thomée, R. (2011). Nya motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. SISU Idrottsböcker.
 • Kirk, D. & MacPhail, A. (2002). Teaching games for understanding and situated learning: rethinking the Bunker-Thorpe model. Journal of Teaching in Physical Education, 21 (2). S. 177-192.
 • Lewindon, D. & Joyce, D. (2014). High-Performance Training for Sport. Human Kinetics.
 • Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J., & Beyerstein, B. L. (2010). 50 Great Myths of popular psychology. Wiley-Blackwell.
 • Mallo, J. (2014). Periodization fitness training. Soccertutor.com Limited.
 • Martens, R. (2012). Successful Coaching. Fourth Edition. Human Kinetics.
 • McCall, A. m.fl. (2015). Injury risk factors, screening tests and preventative strategies: a systematic review of the evidence that underpins the perceptions and practices of 44 football (soccer) teams from various premier leagues. British Journal of Sports Medicine, vol. 49.
 • Oliveira, R. (2014). Tactical Periodization – The secrets of soccer most effective training methodology.
 • Ryan, M. R., & Deci, L. E. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, Vol. 55, No. 1, s 68-78.
 • Stenling, A. (2013). Träningsaktiviteter och fotbollstränares beteenden på ungdomselitnivå: hur, varför och är vi på rätt väg? Ur SIPF:s årsbok 2013, s 60-92.
 • Sundell, M., & Sundell, S. S. (2005). Behavior change in the human services. Sage Publications.
 • Svenska rådet för hjärt-lungräddning. (2006). D-HLR – kursbok.
 • Svenska rådet för hjärt-lungräddning. (2011). Vuxen-HLR med hjärtstartare – huvudinstruktörsbok.
 • Svenska rådet för hjärt-lungräddning. (2012). Första Hjälpen – instruktörsbok.
 • Sveriges Olympiska Kommitté. (2009). Kostrekommendationer.
 • Tamarit, X. (2015). What is Tactical Periodization?. Bennion Kearny Limited.
 • Van Kolfschooten, F. (2015). How simple can it be?. World Footall academy.
 • Van Winckel, J. m.fl. (2013). Fitness in Soccer - The science and practical application. Moveo Ergo Sum.
 • Verheijen, R. (2014). The original guide to football periodisation (Part 1). World Football Academy.
 • Verstegen, M. (2014). Every day is game day: The proven system of elite performance to win all day, every day. Avery.
 • Wadström, O., & Ekvall, D. (2013). Idrottsglädje, Prestation, Utveckling – Kognitiv beteendeterapi för tränare, i drottare och föräldrar. Psykologinsats AB.
 • Waldén, M. m.fl. (2012). Prevention of acute knee injuries in adolescent female football players: cluster randomised controlled trial. British Journal of Sports Medicine, vol. 46.
 • Waldén, M. m.fl. (2015). Three distinct mechanisms predominate in non-contact anterior cruciate ligament injuries in male professional football players: a systematic video analysis of 39 cases. British Journal of Sports Medicine,vol.49.
 • Williams, A. M., & Hodges, J. N. (2012). Skill acquisition in sport – research, theory and practice. Routledge.

Elektroniska källor

www.astmaochallergilinjen.se
www.f-marc.com (FIFA 11+)