Självtest inför UEFA B

Spelet

 • Hur många skeden är bilden ”Beskrivningen av spelet” indelad i?
 • Vad ingår i ett lags spelsystem förutom utgångspositioner, arbetssätt och spelartyper?
 • Vilket påstående är felaktigt gällande spelystem?
 • Vilket av nedanstående alternativt är rätt:
 • Var finns spelyta 1?
 • Vad heter korridoren som markeras från sidlinjen till straffområdeslinjen?
 • Vad heter den tredjedelen av planen som är närmast motståndarnas mål?
 • Hur beskrivs den direkta återerövringen?
 • Hur beskrivs den indirekta återerövringen?
 • Vilka av spelets skeden är omställningar?

Fotbollens ledarskap

 • Vad är inte ett område inom fotbollens ledarskap som belyses under UEFA B
 • Vad är ett exempel på vad som kännetecknar en god lärandemiljö?
 • Vad är en utgångspunkt om motivation i UEFA B?
 • Vilket resonemang om självreflektion stämmer bäst in på budskapet i UEFA B?
 • Vad stämmer bäst in på området fotbollspsykologi?
 • Vad är ett rekommenderat sätt för en tränare att förbättra gruppdynamiken i sitt lag

Målvaktsspelet

 • I vilka skeden ingår målvakten?
 • I vilka skeden har målvakten sina huvuduppgifter?
 • Vad är ett exempel på att målvakten gör en igångsättning?
 • Vilket påstående stämmer överens med att målvakten förhindrar ett avslut?
 • Vilket påstående stämmer bäst överens med målvaktens uppgifter i anfallsspelet?

Fotbollsfys

 • Vilka fem fysiologiska grundkvaliteter brukar vi prata om?
 • Vilket av följande alternativ passar in här?
 • Vilka övningskategorier ingår i förberedelseträning - uppvärmning?
 • Vad menas med specificitetsprincipen?
 • Vi väljer att dela in veckans träningar i olika faser. Vad kallar vi dessa faser?
 • Vilka är de fyra "tid- och ytarelaterade" faktorerna du som tränare kan coacha i för att utveckla spelarna utifrån en helhetssyn?