Säkrare och roligare golf

Golfvett handlar om säkerhet, speltempo, hänsyn, banvård samt etik och moral. Små handlingar som bidrar till en trevligare miljö för såväl spelare som banpersonal.

För att banan ska läka och ge alla spelare samma förutsättningar, lagar man nedslagsmärken och lägger tillbaka uppslagen torv.