Testa dina regelkunskaper

Här kan du testa dina kunskaper om regler och definitioner. Du kan testa dig hur många gånger du vill för att se hur du hela tiden förbättrar dig. När du väljer ett nytt test så slumpar datorn fram nya frågor.

Golfens regler och definitioner

 • Ett av banans fem definierade områden är
 • I en bunker får du:
 • Material som lagts i hög för att forslas bort är
 • Vad är tillfälligt vatten?
 • Vilka av följande är ett tillverkat föremål?
 • Är ett tillverkat föremål flyttbart om det kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att fördröja spelet och utan att orsaka skada?
 • Är en boll utanför tee när bara någon del av den är utanför teegränserna?
 • Är en boll på tee i spel när ett slag gjorts mot den oavsett om slaget träffar bollen eller inte?
 • Är en provisorisk boll en boll som spelas för en boll som är i ett pliktområde?
 • Får du förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja eller pressa ner något fast eller växande?
 • Förbättrar du området för svingen om du böjer undan en gren?
 • Om du vill lyfta din boll på spelfältet för att identifiera den, måste du då tala om detta för dina medtävlare och ge någon av dem möjlighet att närvara?
 • Bör du spela en provisorisk boll för att vinna tid när du tror att den ursprungliga bollen kan vara förlorad eller out of bounds?
 • Om du slagit en provisorisk boll och sedan hittar din ursprungliga boll i ett ospelbart läge får du då fortsätta med den provisoriska?
 • Bollen ligger i sitt nedslagsmärke på fairway. Får du ta lättnad utan plikt?
 • Din boll ligger på fel green. Får du spela bollen om du inte riskerar att skada greenen?
 • Har en boll i vila rubbats om den intagit ett nytt läge?
 • Får du slå om slaget utan plikt om du slår bollen från spelfältet och den träffar något utomstående, t.ex. en kanadagås?
 • Måste du kontrollera att din markör skrivit rätt på ditt scorekort?
 • En spelare får utan plikt ta bort ett halvätet äpple som ligger bredvid hans boll i bunkern.
 • I slagspel är spelaren ansvarig för att hålscorerna är riktiga och dessutom korrekt summerade på scorekortet.
 • En spelare har rätt till lättnad utan plikt när hans boll är pluggad i ruffen.
 • Spelare som spelar i samma grupp vid en individuell slagtävling är “partners”.
 • I slagspel när det inte gjorts någon lottning kan honnören på första tee bestämmas genom att singla slant.
 • En spelare slår ett sk dubbelslag. Han får ingen plikt och bollen ska spelas där den nu ligger.