Testa dina regelkunskaper

Här kan du testa dina kunskaper om regler och definitioner. Du kan testa dig hur många gånger du vill för att se hur du hela tiden förbättrar dig. När du väljer ett nytt test så slumpar datorn fram nya frågor.

Golfens regler och definitioner

 • I en bunker får du:
 • Får du lättnad utan plikt för något oflyttbart tillverkat som befinner sig UTANFÖR banans gräns?
 • Är ett tillverkat föremål flyttbart om det kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att fördröja spelet och utan att orsaka skada?
 • Är spelfältet ett annat namn på banan, dvs. hela det område där spel är tillåtet?
 • Tillhör banans bunkrar och pliktområden spelfältet?
 • Är en boll på tee i spel när ett slag gjorts mot den oavsett om slaget träffar bollen eller inte?
 • Är en provisorisk boll en boll som spelas för en boll som är i ett pliktområde?
 • Får du förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja eller pressa ner något fast eller växande?
 • Om du vill lyfta din boll på spelfältet för att identifiera den, ska bollen markeras innan den lyfts?
 • Är en boll förlorad om det tar mer än tre minuter att identifiera eller hitta den?
 • Måste både du och din markör vara överens om att din boll är ospelbar eller inte?
 • Om du slagit en provisorisk boll och sedan hittar din ursprungliga boll i ett ospelbart läge får du då fortsätta med den provisoriska?
 • Om bollens läge, din stans eller sving störs av ett oflyttbart tillverkat föremål får du då droppa dig fri utan plikt?
 • Får du plikt om du oavsiktligt rubbat din boll på green?
 • Får du plikt om du råkar rubba din boll när du tar bort ett flyttbart tillverkat föremål?
 • Får du slå om slaget utan plikt om du slår bollen från spelfältet och den träffar något utomstående, t.ex. en kanadagås?
 • Får du två pliktslag om du har glömt att signera scorekortet vid tävling?
 • Ett antal golfbollar som ligger i spelarens bag är del av spelarens utrustning.
 • En spelare slår ett slag från green med flaggstången i hålet. Hennes boll lägger sig och lutar mot flaggstången, med en del av bollen under greenytan. Bollen anses vara hålad.
 • En spelare har rätt till lättnad utan plikt när hans boll är pluggad i ruffen.
 • Lösa naturföremål får INTE tas bort med baksidan av en golfklubba.
 • Spelare som spelar i samma grupp vid en individuell slagtävling är “partners”.
 • Ett djur är något utomstående.
 • Spelaren letar efter sin boll i ruffen och råkar rubba bollen under sökandet. Spelaren ska då återplacera bollen med ett slags plikt.
 • Ett lättnadsområde bestäms av en referenspunkt och har ofta formen av en ”halvmåne”.