Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina nyvunna kunskaper som berör din roll som ledare inom Svensk gymnastik. Vid varje testtillfälle visas tio frågor eller påståenden som du skall fullfölja.
Kryssa för det svarsalternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se vilka frågor du hade rätt respektive fel på. Nästa gång du testar dig slumpas tio nya frågor fram

Testa dig själv!

  • Självbestämmandeteorin (SDT) handlar om att stärka förutsättningarna till inre driv genom att:
  • Din ledarskapsfilosofi har sin grund i:
  • Stämmer det att Athlete Centered Coaching genomsyrar Svensk Gymnastiks uppförandekod och utvecklingsmodell?
  • Viktiga grundpelare inom Gymnastikens ledarskap är:
  • Vilket av svarsalternativen stämmer överens med stadiet Träna för ett aktivt liv:
  • Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell är uppdelad i två delar, vilka är de?
  • Utgå från barnrättsperspektivet och ta hänsyn till individuell utveckling är två nyckelfaktorer som är starkt förknippade med ledarskap. Vilka är de andra två?
  • Vilka föreningsverksamheter är de två vanligaste inom Svensk gymanastik?
  • Inom idrottsrörelsen bedrivs idrotten i …
  • Vad heter idrottsrörelsen egna studieförbund?