Tävlingsformer

AMT Challenge på träning

Syftet med AMT Challenge är framförallt att ge varje individ möjlighet att utmana sig själv och mäta sin framgång. I varje lektionsförslag finns tid att träna på några Challenge-övningar. Att upprepa samma övning lite då och då kan vara ett bra sätt för deltagaren att se sin utveckling och skapa tillfredställelse och ökad motivation. Men kom ihåg att alla har olika förväntningar och ambitioner med sin träning. Att tävla mot andra kan motivera vissa men ha direkt motsatt effekt på andra. Vår rekommendation är därför att först hand låta alla testa på Challenge-övningar för den egna utmaningens skull. Sedan kan man skapa möjlighet, för de som vill, att tävla mot varandra, och då först gärna i lag. Att anpassa utmaningarna både för de som vill tävla och de som inte vill är praktiskt möjligt inom AMT Challenge. För en duktig ledare finns förutsättningar att tillgodose deltagarnas olika önskemål och skapa en motiverande träning/tävling för alla.

Olika tävlingsupplägg inom AMT Challenge

Bränning

Man är fyra personer i varje lag. Det är åtta olika utmaningar under ett tävlingstillfälle. Vilken av utmaningarna som kommer vara med är hemligt fram tills tävlingsdagen. Då får deltagande lag reda på de olika utmaningarna ett i taget. Utmaningarna är slumpvisa för att lagen inte i förväg ska kunna preparera sig för något specifikt tävlingsmoment. Alla behöver alltså träna allsidigt.

Man tävlar lag mot lag och man får reda på ett tävlingsmoment i taget. Man lottar vilket lag som ska börja. Det startande laget presenterar vem av deras lagmedlem som skall utföra aktuell utmaning och efter det väljer andra laget vem inom deras lag som ska utföra momentet. Varje person måste utföra två moment. Skulle det bli lika och sluta med fyra grensegrar till vardera lagen genomförs en utslagstävling.
Vid vinst går man vidare och får möta ett annat lag i de åtta utmaningarna, i en turnering. Vinnarlaget går vidare i A-slutspel och det andra laget fortsätter i B-slutspel så att alla deltagare alltid får medverka i minst två tävlingsomgångar.
Nu vet lagen vilka utmaningar som ingår, fast inte i vilken ordning. De betyder att lagen nu kan planera vem som ska göra vilken övning vilket tillför ett taktiskt element.

Individuell tävling

I det individuella tävlingsmomentet är det 5-10 utmaningar vid varje tävlingstillfälle. Alla som deltar får poäng vid varje utmaning, utifrån rank, där personen som placerar sig först får så många poäng som det är deltagare. Den person som har mest poäng när tävlingsdagen är över vinner.

Lagtävling

I lagtävlingen är man fyra personer och det fungerar på samma sätt som den individuella tävlingen där det är 5-10 utmaningar. Alla personer i laget utför alla tävlingsmoment. Ett exempel är att alla i laget hoppar 2,5 m i stillastående längd som ger laget ett resultat på 10 m. Efter varje utmaning får laget poäng utifrån ett fallande ranking system, där första laget får så många poäng som det är lag med i tävlingen.
Om två lag skulle sluta på samma poäng efter ett moment hamnar de på samma placering vilket medför att de får samma poäng, dock ger det laget som hamnar bakom dessa i placering två poäng minde. Då placeringen mellan dem utgår.
E.x två lag vinner och får 5poäng vardera. Nästa lag får 3poäng och laget efter det får 2p osv.