Förberedelse

Förberedelser innan passet
Förbered dig innan passet genom att tänka igenom följande punkter:

 • Syftet med dagens pass? Finns det delar av passet att vara extra uppmärksam på och tydlig kring?
 • Vilka delar av kroppen kommer belastas? På vilket sätt? Vilka tekniska utmaningar finns?
 • Nya rörelser jämfört med tidigare pass? Hur förklaras dessa enklast?
 • Kommer alla att kunna köra efter sin kapacitet? Hur undviker jag köbildning?
 • Hur ska jag snabbast och effektivast visa och förklara alla övningar?
 • Vad kan jag säga för att peppa deltagarna? När ska detta sägas och hur?
 • Vad gör jag vid ojämnt antal deltagare? Kan parövningar ersättas eller köras med tre eller fler?


Under passet
Under passets gång tänk på att:

 • Blanda beröm och konstruktiv kritik – se, korrigera och återkoppla.
 • Var noga med din egen teknik.
 • Visa olika svårighetsgrader av övningarna (skalning).
 • God teknik på lätt nivå är bättre än dålig teknik på svår nivå. Gå före med gott exempel! Exempelvis: armhävning på knäna är en skalning, att bara gå halva vägen på fötter = fusk!
 • Se hela gruppen. Innan, under och efter passet.
 • Vänd dig så att alla ser.
 • Uppmana deltagarna att arbeta på var och ens egen nivå.
 • Våga ”släppa gruppen” och instruera individuellt, stanna tills du ser positiv förändring.
 • Våga ta i deltagarna men ta hänsyn till integritet och personlig sfär.
 • Ha lagom musikvolym så att instruktionerna hörs tydligt.
 • Uttryck dig positivt. Undvik ordet inte.
 • Fokusera på utvecklingen.
 • Hamburgermodellen = Inled med någonting upplyftande, följ sedan upp med konstruktiv kritik avsluta med något positivt.