Lär dig mer

Detta material bygger på gymnastikens akrobatiska grunder såväl som träningsformen EFIT (Effektiv Funktionell Intensiv Träning). För fördjupad insikt inom dessa områden rekommenderar vi att du som ledare utbildar dig inom respektive område. Ju bredare kunskapsbas – desto bättre träning.

Utbildning Baskurs (2 dagar)

Gymnastikförbundets grundläggande utbildning för alla ledare är baskursen. Den är uppdelat utifrån fokus på träning av antingen barn och ungdom eller gruppträning för vuxna. Utbildningarna ger grundläggande kunskap inom ledarskap och fysiologi och utgör därmed en bra grund att stå på med vetskap om hur kroppen fungerar och hur du leder andra.

Baskurs Barn och Ungdom

Baskurs Gruppträning

Utbildning EFIT (20 lektioner)

EFIT är Effektiv Funktionell Intensiv Träning. Denna utbildning har fokus på styrketräning, kondition, rörelseträning och explosivitet. Den ger en övningsbank och lär dig rätt teknik.

  • Effektiv - för att du hinner med mycket träning på kort tid. Du tränar flera dimensioner av fysisk hälsa samtidigt.
  • Funktionell - för att du utför varierade rörelser som är naturliga för människokroppen samt att du utför rörelser som förbereder dig för vardagens utmaningar.
  • Intensiv - för att du utför komplexa rörelsemönster som bidrar till hög arbetspuls. Du utmanar kroppen i intervallform och du arbetar med olika muskelgrupper som bidrar till att du kan belasta dig hårdare under en given tidsenhet.

Utbildning EFIT

Utbildning Hopp och Volt (9 lektioner)

Vill du lära dina aktiva att göra överslag och volt på trampett? Under en heldag ger denna utbildning dig ett stort utbud av övningar på satsbräda, plint och trampett. Du får lära dig att stegra träningen, från förövning till färdig övning. Utbildningen riktar sig mot träning av barn och unga men övningar och metodik är densamma för vuxna.

Utbildning Hopp och Volt

Utbildning Matta och Airtrack (9 lektioner)

Denna heldagsutbildningen ger dig som ledare kunskap och praktiska övningar som leder till rondat, handvolt, flick-flack och grupperad volt framåt och bakåt på matta och airtrack. Du får med dig en övningsbank med stationer för att kunna stegra träningen, från förövning till färdig övning. Utbildningen riktar sig mot träning av barn och unga men övningar och metodik är densamma för vuxna.

Utbildning Matta och Airtrack