Ledarskap

AMT-instruktör
Detta material ger AMT-instruktörer den insikt kring akrobatik och styrka som behövs för att kunna hålla ett AMT-pass. För bästa möjliga träning rekommenderar vi att du som leder AMT-pass har eller skaffar dig en utbildning inom gymnastik och EFIT (Effektiv Funktionell Intensiv Träning).


Att leda AMT
En viktig del i AMT är att skapa gemenskap under träningen genom att alla möter och förstår varandras olika förutsättningar och drivkrafter. Rätt utmaning och övningar på rätt nivå - tillsammans med andra. För det är mycket roligare att träna och utvecklas tillsammans!


Motivation, utmaning och glädje
Inom AMT är det viktigt att den aktive är motiverad att ta sig an utmaningar och gillar att tydligt kunna se och mäta utvecklingen i sin träning. En viktig del av ledarskapet bör därför fokusera på att lyfta fram vad deltagarna har för mål med sin träning och anpassa träningen utifrån detta. Viktigast av allt; träning och/eller tävling ska vara roligt och inspirerande och passa den aktivas egen ambition. Att utvecklas tillsammans med andra gör träningen ännu mer givande. Som ledare agerar du ”kollektiv PT” med råd, stöd och uppmuntran till alla deltagare.


Träningsmål och gemenskap
Det är också viktigt att som tränare komma ihåg att målen med AMT-träningen sällan är viktigare än vägen dit. Så gör allt du kan för att bidra till en atmosfär där en rolig och givande träning är viktigare än målet. Mindre delmål kan bli ett bevis på framgång men bör sättas realistiskt och följas upp på ett sätt så de stärker motivationen och inte skapar press, frustration eller en känsla av misslyckande. Skapa gärna en positiv träningsmiljö där alla deltagare blir delaktiga i varandras framgångar. Uppmuntra alla att bidra med tillrop och applåder när någon lyckas - det smittar! Ditt mål som ledare inom AMT bör även vara att skapa utrymme för sociala relationer och interaktivitet deltagarna emellan. Ett AMT-pass bör aldrig kunna upplevas som isolerad träning för individer under samma tak. Det är relationerna och grupptillhörigheten, i kombination med bra träning, som kommer göra att de aktiva trivs och återkommer pass efter pass efter pass...

Anpassa träningen
Att variera träningen och kunna anpassa den utifrån önskemål är viktiga delar av ledarskapet inom AMT. Du som ledare kan självklart köra konceptet rakt av som det är, men eftersom ingen grupp är den andra lik är flexibilitet viktigt. Din roll som ledare är att se till individen, att få alla att känna sig sedda och uppmärksammade och möjliggöra deras framgång.