Nivåer och progression

AMT har ingen enstaka definierad svårighetsgrad, utan sträcker sig från grundläggande gymnastik- och fysövningar till svåra moment som även den mest vältränade elitgymnasten finner utmanande.

Upplägget och övningarna inom AMT möjliggör att utövare med olika förkunskaper och styrka kan träna tillsammans. Det ska dock påpekas att det är viktigt att varje enskild aktiv genomgår en välgenomtänkt progression och att de fysiska förutsättningarna är säkerställda. Som huvudregel bör man därför inte ge sig på gymnastiska övningar som ligger över ens fysiska kapacitet. Fysisk överkapacitet är bästa vägen till säker och bra gymnastisk framgång.

Övningarna inom AMT är framtagna och kategoriserade utifrån följande:

  • Nivå 1: Övningar för den otränade utan gymnastisk erfarenhet. Här kan alla vara med (t ex Positionsträning)
  • Nivå 2: Övningar för den som vill lite mer, med vissa krav på fysik och motorik (t ex bakåtkullerbytta)
  • Nivå 3: Övningar som kräver god gymnastisk förmåga (t ex handvolt från höjd ner på tjockmatta)
  • Nivå 3+: Övningar som kräver mycket god gymnastisk förmåga, men ställer även högre krav på fysiken. (t ex handvolt på marken)