Positioner

Inom gymnastiken och akrobatiken pratar vi ofta om olika kroppspositioner. De är positioner som kräver kroppskontroll och styrka på olika sätt. Syftet med de olika positionerna kan vara att t ex variera tröghetsmomentet i fria rotationer eller att kroppen är stark i den önskvärda positionen för att minska risken för skada. Det handlar om att lära känna sin kropp och kunna kontrollera den exakt som man vill.