Säkerhet

När man vänder upp och ner på sig själv innebär det alltid en risk. Det är ledaren som ansvarar för att den aktive är preparerad för att hantera krafterna. En väldigt enkel regel att utgå ifrån: är den aktiva inte förberedd fysiskt eller mentalt för att hantera alla delar av en övning (speciellt landningen), ska den inte försöka sig på det. Inom gymnastiken bygger övningarna på varandra och alla utgår ifrån en bra och bred bas. Detta är extra viktigt att ha fokus på när träningen riktar sig mot ungdomar och vuxna nybörjare. Ambitionen och viljan till framgång bland denna grupp är ofta större än vad de motoriska färdigheterna tillåter.

Vårt medskick är tydligt: säkerhet får aldrig kompromissas! En bra progression möjliggör en långsiktig utveckling, men i de fall där långsiktigheten är begränsad till en eller få terminers träning, blir mätbar framgång samtidigt mycket viktig för motivationen. Här har du som ledare nyckeln till en lyckad träning. Genom att, tillsammans med den aktiva, sätta upp rimliga och realistiska mål, som inte bara inkluderar färdiga övningar men fokuserar på de olika grundförutsättningarna (som styrke-, konditions- eller rörlighetsmål), är det möjligt att se tydlig framgång.

Verksamhet med fria rotationer

Vid all träning, uppvisning eller tävling ska det finnas en ansvarig ledare utsedd som har giltig licens för de övningar som gymnasterna utför. Vid träning, uppvisning och tävling på lokal nivå med enbart stödjande rotationer som kullerbytta framåt/bakåt, handstående, hjulning, rondat, flick-flack eller handvolt samt kombinationer av dessa, gäller inget utbildnings- eller passningskrav, men fördjupad utbildning rekommenderas. Vid träning, uppvisning och tävling på lokal nivå med grupperad enkelvolt utan skruv, oavsett underlag, ska ansvarig ledare vara placerad i anslutning till den aktiva, beredd att agera säkerhetspassare. Vid träning och uppvisning gäller licensen för sammansatta serier av övningar upp till grupperad enkelvolt.

Fördjupad kunskap inom passning och metodik kan du läsa om på sidan Lär dig mer.

Försäkring

Träning av fria rotationer (oavsett redskap) förutsätter att föreningen har tecknat träningslicens för den aktiva och tävlingslicens om den aktiva önskar att tävla i någon tävling anordnad av Gymnastikförbundet eller förbundets medlemsföreningar. Tränings- eller tävlingslicens är individuella försäkringar som föreningen aktivt måste teckna.

Aktuell försäkringsinformation hittar du på Svenska Gymnastikförbundets webbplats.