Uppvärmning

Uppvärmning är essentiellt för optimal prestation under träning eller tävling. Forskning visar att sammansättningen av uppvärmningen har stor betydelse för efterföljande prestationsmöjligheter. Det är väl dokumenterat att rätt uppvärmning kommer att förbättra muskelns funktion och förbereda atleten för de krav som träning eller tävling kräver.

Några effekter av bra uppvärmning:
  • Ökad tålighet i muskulatur och leder
  • Ökad syresättning från blodet till muskulatur
  • Ökad blodkälsvidgning och därmed blodflöde till muskulatur
  • Ökad hastighet och kraft i muskelns kontraktioner

Värm upp för AMT

AMT är en träningsform där i princip hela kroppen involveras i träningen och där kroppen i många övningar utsätts för stor belastning. Detta medför att uppvärmningen blir viktig för att optimera prestationen och undvika skador.

Att tänka på vid uppvärmning:
  • Se till att börja lugnt och öka belastningen succesivt
  • Börja generellt med att t.ex. jogga, cykla eller på annat sätt komma igång med lätt pulshöjande aktivitet
  • Bli mer specifik efterhand och rikta in uppvärmningen mot de kommande övningarna som ska utföras under träningen eller tävlingen
  • Uppvärmningen bör vara minst 10-15 min
  • Om man vill utföra stretch i samband med uppvärmning så är aktiv dynamisk stretch att rekommendera. Det innebär att man når muskelns ytterläge i en kort stund med hjälp av egen muskelkraft, även kallat ”tänjning”.