Cirkelträning

  • Kör cirkelträning 2 varv.
  • 30 sek arbete och 10 sek vila och byte av station.
  • Vila 2 min efter ett helt varv.
  • Stationerna ligger i ordningsföljd.
  • Välj valfri station att starta på och gör sedan två hela varv.