Allsidig träning

AMT är en träningsform för hela kroppen. Utöver de positiva effekterna av styrketräningsmomenten tränas också koordinationsförmåga, rumsuppfattning och balans. AMT gör deltagaren allroundtränad och höjer deltagarens generella verkningsgrad. Det innebär att man kan använda sin energi på ett mer effektivt sätt. AMT syftar till att förbättra och utveckla följande förmågor:

  • Koordination – förmågan att kunna kombinera flera olika rörelser till en enda rörelse
  • Balans – förmågan att kunna kontrollera kroppens tyngdpunkt i förhållande till underlaget
  • Precision – förmågan att kunna kontrollera en rörelse i en given riktning och/eller i en given intensitet
  • Agility/Anpassningsförmåga – förmåga att snabbt och enkelt ändra ett rörelsemönster till ett annat
  • Styrka – en eller flera musklers förmåga att skapa kraft
  • Effekt – muskelns förmåga att utföra arbete per tidsenhet
  • Snabbhet – förmågan att snabbt repetera en given rörelse
  • Rörlighet – rörelseomfång i varje led
  • Central kondition – kroppens förmåga att ta upp och transportera syre
  • Lokal/Perifer kondition – muskelns förmåga att ta upp och använda syre samt lagra och använda energi

Att ständigt variera sin träning minskar risken för förslitningsskador. Det är också inspirerande att jobba mot uppsatta mål, nå mätbara resultat och utmana kropp och själ på nya sätt.


Rumsuppfattning
Rumsuppfattning innebär att kunna uppfatta kroppens position i relation till rummet vid alla tidpunkter. Genom att använda olika underlag, hoppa, rotera och vända upp och ner på kroppen utmanas balanssinnet. Väldigt duktiga gymnaster och akrobater upplever luften lika trygg och säker som marken – helt oberoende av hur kroppen vänds och vrids. AMT kommer med tiden bidra till att den aktive känner sig mer medveten, mer trygg och i bättre kontroll i alla lägen.

AMT Avancerad Motorisk Träning – gymnaststyrka och akrobatik som vänder upp och ner på din träning!