Författare

AMT är utvecklat av Gymnastikförbundet för allsidig träning i gymnastikutrustade hallar. Konceptet och materialet är framtaget av några av Gymnastikförbundets främsta gymnaster, utbildare och författare.

Författare:

Jacob Melin

Jacob Melin har varit truppgymnast på elit- och landslagsnivå under många år. Han har erfarenhet som tränare nationellt och internationellt på både senior- och juniornivå. Han har en tränarexamen vid GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan), 2015. Jacob är också utbildare hos Gymnastikförbundet för kurserna Trampett och Tumbling steg 4, Parkour steg 2 och GympaKidz Actiongympa. Han har ett stort intresse för all form av utmanande fysisk aktivitet med tekniska inslag.

Niclas Butén

Niclas studerar sista året på tränarlinjen vid GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan). Han har varit aktiv gymnast sedan 3 års ålder och har varit tränare för ungdomar i många år. Niclas är aktiv elitgymnast i truppgymnastik och var med i landslaget 2012 och 2014 och satsar nu på att bli uttagen också 2016. Styrketräning och utformning av fystester är Niclas stora intressen utöver gymnastiken.

Stefan Höög

Stefan har lång erfarenhet av gymnastik både som tränare och gymnast. Han är med i svenska landslaget i truppgymnastik och är aktiv som ungdomstränare inom samma disciplin. Han studerar på Naprapathögskolan där Idrottsmedicin är favoritämnet. Stefan har ett stort intresse för sport och det mesta som har med fysisk aktivitet att göra, särskild sprint.

Medförfattare:

Jonas Juhl Christiansen, Ledarskap och Säkerhet
Malin Contreras Tittonen, EFIT och Ledarskap (från tidigare EFIT material)
Jaime Contreras, EFIT och Ledarskap (från tidigare EFIT material)

Stort tack till;
Albin Händig, fotograf och filmare,
Mathias Melin, fotograf och redigerare,
Jacob Olofsson, musik
Medverkande modeller: Jonas Nordfors, Isabella Einéus, Jenny Lööw, Sofia Kuylser, Julia Melin, Richard ’Mulle’ Gustafsson och Björn Keszler.

Tack till dessa föreningar som varit inspirationskällor: Askim-Billdals GS, Dackegymnasterna, Gefle GF, Hammarbygymnasterna, Linköpings GS, Sol-Flickornas GF och Sollentunagymnasterna.